Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a distributorem v oblasti prodeje zboží uvedeného na stránkách www.modushop.cz (dále jen „distributor“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Distributor:

Martin Šindler, IČ 75189658, se sídlem Loučeň 376, 289 37 Loučeň, je osobou samostatně výdělečně činnou zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Nymburku, zabývající se prodejem zboží uvedeného na stránkách www.modushop.cz, jak dalším prodejcům, tak i spotřebitelům. Další informace o distributorovi jsou uvedeny v sekci „Kontakty“.

 1. V e-shopu www.modushop.cz není nutné se registrovat.
 2. Veškeré objednávky jsou závazné, ať už jsou odeslány přes objednávkový formulář, e-mailem nebo byly smluveny telefonicky.
 3. Zákazník ve svém vlastním zájmu vyplní správně veškeré požadované údaje. Při nevyplnění všech údajů označených červenou hvězdičkou, nemůže být objednávka dokončena. Nechce-li zákazník z jakéhokoliv důvodu uvádět své telefonní číslo (nedoporučujeme), může zboží objednat e-mailovou zprávou odeslanou z jeho elektronické adresy (tato forma objednávky může v některých případech zbytečně oddálit dodání zboží).
 4. Po odeslání objednávky bude zákazníkovi odeslán automaticky vygenerovaný e-mail s rekapitulací objednávky. Doručení tohoto e-mailu znamená, že objednávka proběhla úspěšně a je připravena ke zpracování. Na základě Vaší objednávky budete nejdéle následující pracovní den kontaktováni e-mailem či telefonicky prodejcem, který Vám objednávku potvrdí, upřesní termín doručení popř. sdělí další informace. 
 5. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat z důvodu ověření nebo upřesnění objednávky, či případného vyžádání zálohy na objednané zboží, pokud jde např. o vyšší hodnotu objednávky nebo zakázkovou výrobu.
 6. Ve vyjímečných případech je možné, že Vám nebude odeslána rekapitulace objednávky. Pokud se tak stane, tak nás prosím kontaktujte telefonicky.
 7. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, nebo změní-li se nečekaně zásadním způsobem vstupní ceny.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen bez předchozích upozornění! Při objednání, platí pro zákazníka cena, která je na jeho rekapitulaci. Tato cena je pro zákazníka konečná, a to jak v případě následného zvýšení ceny vybraného produktu, tak i při jejím snížení.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo bez předchozích upozornění zadávat a rušit cenové akce. Měnit v průběhu akce její pravidla, dobu trvání, je-li oznámena, i ceny v ní uvedené.
 10. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že si přečetl tyto obchodní podmínky a souhlasí s nimi.

Převzetí zboží:

Můžete si vybrat z několika možností, jak převezmete své zboží - zvolte tu možnost, která je Vám nejbližší.

Dobou doručení se rozumí doba mezi dopravením Vámi objednaného zboží na sklad distributora v ČR po dobu, kdy zboží obdržíte Vy. Většina zboží je objednávána u dodavatele na základě Vaší objednávky. Doba od objednání u dodavatele po naskladnění zboží distributorem v ČR je minimálně 1 týden (bude upřesněno při potvrzení objednávky).

 1. Česká pošta
  • ČR dobírka 160,- Kč (obchodní balík - doručení do 48 hodin po celé ČR)
  • ČR platba předem na účet 110,- Kč (obchodní balík - doručení do 48 hodin po celé ČR)
 2. Slovenská pošta
  • SK platba předem 250,- Kč
 3. PPL
  • ČR dopravné za 1 balík při platbě předem 110,- Kč (doručení 24-48 hodin po celé ČR)
  • ČR dopravné za 1 balík na dobírku 110,- Kč + 50,- Kč dobírka (doručení 24-48 hodin po celé ČR)

   Doručení balíku:

   - řidič vás bude v den doručení telefonicky kontaktovat, aby s vámi domluvil podrobnosti předání, oznámí vám přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti

   - zásilku vám standardně doručíme v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení vám zanecháme oznámení a balík se pokusíme doručit ještě jednou následující pracovní den
   - hmotnost balíku je omezena do 50 kg

   - v určitých lokalitách ČR nabízíme i večerní doručení v rozmezí 17–21 hodin (seznam lokalit naleznete na webu PPL ) 

   - zásilku vám doručíme následující pracovní den po jejím převzetí od odesilatele

   - cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce www.ppl.cz po zadání jejího čísla (11 číslic)

   Převzetí a reklamace:

   - Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody.

    - Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit do 3 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě.

   Komunikace s PPL

   - pro komunikaci s PPL výhradně používejte číslo zásilky (11 číslic)

 4. Osobní odběr na adrese prodejce (pouze po předchozí domluvě)
 5. Vlastní doprava – zboží Vám zavezeme sami vlastní dopravou (cena dohodou)

Platby:

 1. Dobírkou
 2. Bankovním převodem

Ochrana osobních údajů

     Provozovatel internetového obchodu www.modushop.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem dodání objednaného zboží a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby.

Reklamace – reklamační řád


     Případné reklamace budou řešeny v souladu s platnými právními předpisy ČR. Na zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku či ve smlouvě uvedeno jinak. Při reklamaci nás nejprve kontaktujte, nejlépe telefonicky či e-mailem. Poté se domluvíme na způsobu předání zboží. K reklamovanému zboží je třeba přiložit důvod reklamace (stručný popis závady) a kopii daňového dokladu.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

 1. Byl výrobek poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem! Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 2. Byl výrobek poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 3. Byl výrobek používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 4. Byl výrobek poškozen působením živlů.
 5. Byl výrobek poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží


Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 Sb., odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající zkontroluje neporušenost a kompletnost zboží a nejpozději do 30 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

Copyright

     Obsah Internetových stránek www.modushop.cz je chráněn autorským zákonem. Kopírování nebo další šíření textů, fotografií bez písemného souhlasu autorů není dovoleno a je nezákonné. Prohlížení Internetových stránek www.modushop.cz je bezplatné.

     V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) včetně pozdějších vyhlášek je provozovateli umožněno vykonávat majetková práva k těmto Internetovým stránkám.

     Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na Internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny obsahu i funkčních možností. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek.

-------------------------

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. února 2010 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 40/1964 Sb. § 619-627
a zák. č. 634/1992, oba ve znění novel.